Bevisstgjørende veiledning

 

Føler du at du står fast i livet og ønsker å skape endring ? 

 

Opplev å bli lest ut ifra dine chakra/aura (ditt energifelt). Ved hjelp av klarsyn og intuisjon, får du hjelp til å komme til dypet i deg selv. Det hjelper deg å få en klarere oppfattelse av, og bli bevisst lagrede følelser, holdninger, antakelser, trossystem, sannheter, som oftest er ubevisst, og skaper ubalanser i kroppen, sinnet, følelsene og ditt spirituelle/åndelige system. Symptomer kan kjennes i form av mentale/emosjonelle ubalanser og-/fysiske «vondter». Ofte kan det kjennes som «kaos»/at man står fast og ikke kommer videre. Første steget er å bli bevisst hva som ligger lagret i kroppen (oftest i underbevisstheten) før en kan gjøre en forandring og utvikle seg i harmoni med sin egen innerste sannhet. 

Erfaring viser at Bevisstgjørende veiledning hjelper til å åpne opp energiflyten i kroppen, sinnet og sjelen ~ det blir lettere å gi slipp. Du blir klarere og tydeligere på hvem du er slik at du kan skape det livet du ønsker deg! 

Ønsker du få klarere frem hva ditt potensiale og ressurser er så er veiledningen inn i ditt energisystem en fin måte å løse opp stagnasjon. For å oppnå og komme i berøring med mer glede, inspirasjon, krativitet, harmoni og kjærlighet i deg selv så er første stegen å tillate å åpne opp. Endring, vekst og utvikling starter inne i deg selv ved å bli bevisst hva du bærer med deg som trenger forløsning. Ved sykdom kan det være fint å benytte Bevisstgjørende veiledning som et støtteverktøy, da det vil hjelpe og åpne energiflyten i kroppen, sinnet og følelsene ~ det vil løses opp spenninger i form av energistagnasjon. 

 

Alle som ønsker endringer i livet på et eller annet plan vil ha glede av Bevisstgjørende veiledning. Det hjelper deg til å gi slipp på gammelt, for så å gi mer plass til å utvikle ditt potensial gjennom å åpne opp for LIVSKRAFTEN. Alt i kroppen vår er energi; tankene, cellene, emosjonene/følelsene. Energi dør aldri ~ den endrer kun form!

Bevisstgjørende veiledning 60/90 min kr 800.-/kr 1200.-  / 1. gang 60 min kr 900.-

Erfaringsmessig ser jeg at Bevisstgjørende veiledning og kost-/og ernæringsveiledning er veldig fint å benytte i kombinasjon - det har gitt veldig gode resultater hos flere. Nettopp fordi det å endre kosthold/livsstil også handler mye om bryting av gamle mønster, virkelig lære seg å kjenne etter og å lytte til kroppen. Kroppen, sinnet og dine følelser er helt avhenging av næring fra alle områder som påvirker deg i livet.