Lev Lyst Online meditasjon

Hei kjære deg ?
 
I mai starter jeg å sette opp live meditasjons stunder med tema ca 1 x per mnd ~ via Zoom.
Håper det går godt med deg og din bevisstgjørings prosess i disse tider!
 
????????????
Fra ?? velkommen til "live" meditasjon
 
Tema: Hvorfor meditere ? Hva sier forskning og vitenskapen. 
 
Dag/dato: tirsdag 8. juni kl 1800-1930???????????????? via Zoom.
 
Sendes via: Zoom ~ link sendes på epost etter påmelding
 
Teori i kveldens tema og praksis med pust og meditasjon.
Lev Lyst meditasjon
kr 200.- per gang
 
Husk å velge riktig kurs ????
Varmt velkommen ????????????????
Siri