Kost og ernæringsveiledning / terapi

Hvordan ivareta din egen helse? 

Ofte er det god veiledning, i kombinasjon med at valget om forandring er tatt, som skal til for å klare å gjennomføre endringer i kosthold og livsstil over tid. Vi er hva vi spiser og absorberer. Derved kan vi si at vi i mange tilfeller spiser oss ut av balanse. Ernæringsterapi  kan for mange være et godt alternativ eller et supplement til andre behandlingsformer.

I ernæringsterapien søker man å behandle og forebygge sykdom ved hjelp av kostholdsråd, livsstilsråd, og målrettede tilskudd av vitaminer, mineraler og fettsyrer (mikronæringsstoffer). Behandlingsmetoden bygger på kunnskapen om at de samlede resultater av feilernæring, belastende miljø (luftforurensning, urent vann, radonforekomst, osv) og livsstil (stress, stillesitting, osv) over tid, sammen med genetiske disposisjoner, er årsaken til en lang rekke sykdommer. 

Norske helsemyndigheter opplyser følgende i Matportalen: 
”Av de sju viktigste risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer i Europa er fem relatert til kosthold”. Hva er ernæringsterapi?


I Ernæringsterapi benyttes god veiledning og hjelp til selv å gjøre endringer i kosthold og livsstil samt anbefaling av tilskudd som vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer. Dette for å rette opp ubalanser som ellers kan hindre kroppens naturlige evne til å bekjempe ubalanser. Basert på informasjon fra et detaljert spørreskjema og eventuelle tester, utarbeides forslag til justering av kosthold og livsstil som bedre er tilpasset hver enkelt person. I tillegg gis det anbefalinger om hvilke kosttilskudd som kan være nyttige i hvert enkelt tilfelle. 
 

Hva kan jeg gjøre for deg?

Vår helse er avhengig av tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen. Disse påvirkes av hva vi spiser og hvordan vi lever. Ubalansert kosthold kan føre til mangel på næringsstoffer som disse prosessene er avhengig av. Som en motor som skal ha riktig drivstoff. Gjennom en symptom-, livsstil- og kostanalyse gjøres en indivi¬duell vurdering av kroppens forskjellige systemer. Ved å rette opp de symptomer som kan føre til ubalanser, hjelpes kroppen til å helbrede seg selv. Resultatene som oppnås ved hjelp av denne metodikken er meget gode og varige.Jeg mener og tror at et naturlig, næringsrik og balansert kosthold er den beste medisin på jord.

Hippokrates
"Din mat er din medisin, og din medisin er din mat" - Hippokrates ("legekunstens far")


Kosthold opp mot sykdom

Matvareintoleranse/overfølsomhet kan være årsaken til mange ulike symptomer, plager og ubalanser. Jeg samarbeider med gode aktører som jeg har tillitt til og som har lang erfaring. Jeg har en lege jeg anbefaler i tilfeller det er nødvendig, og klienten kan bestille egen time. Gjennom god kartlegging og veiledning er det mulig å få tilbake balansen i kroppen igjen når mat som gir utslag elimineres, næringsrike matvareerstatninger innføres, samt oppbygging av spesielt fordøyelses kanalen. 


 


Både Eu Bio Tek og Lab1 har gode tester når det gjelder matintoleranse/overfølsomhet og ulike andre tester for å kunne avdekke ubalanser i kroppen. Disse testene gir oftest veldig gode svar og indikasjoner på hva som skaper symptomer og ubalanse i kroppen. Overfølsomhet for gluten og melk eks vis som er veldig vanlig i dag, og kan gjøre folk veldig syke. I mange tilfeller blir folk kvitt mange helseplager og symptomer ved å få kartlagt dette gjennom ulike tester. Jeg er veldig glad for at det finnes slike tester, da mange forsøker i lang tid gjennom tradisjonelle/konvensjonelle tester å finne svar, uten og lykkes. 
Jeg samarbeider både med Eu Bio Tek og Lab1. Sammen finner vi gode løsninger som blir tilpasset. 


        
Hvordan gjennomføres ernæringsterapi?

Før første konsultasjon vil du få tilsendt spørreskjema som du fyller ut og sender i retur innen vi møtes/snakkes.

Den konsultasjonen varer ca 75 min. Spørreskjemaet går vi gjennom sammen samtidig som vi har en samtale og får kartlagt hvilke målsetninger du har, og hvor det kan være viktig å starte din prosess. I etterkant får du tilsendt en oppfølging via epost med tilpasset forslag til justering av kost og livsstil. Erfaringsmessig vil vårt samarbeid gå over noen måneder,opp til 1 år,avhengig av dine målsetninger. De første oppfølgingskonsultasjonene gjennomføres etter ca 3 og 8 uker og varer 45-60 min. Der vil vi gå gjennom erfaringene du har hatt siden sist og foreta, om nødvendig, justeringer av opplegget for å støtte utviklingen mot bedre helse. Etter ca 6-9 mnd fyller du ut spørreskjemaet igjen, og vi gjennomfører en tilsvarende konsultasjon som første gang. Dette prinsippet følges til dine målsetninger er oppnådd. 

Utviklingen innen de kroniske lidelsene knyttet til ernæring og kosthold gjør behovet for ernæringsrådgivning stort. Så det er en glede å oppleve at flere og flere har flotte resultater på MANGE områder ved å legge om kostholdet til mer naturlig og næringsrik mat. I kroppen, sinnet og dine følelser skapes en dypere harmoni og regenerenringsevnen som vi alle har kan gjøre sin oppgave. 

Ernæringsterapi/kostholdsveiledning - priser er inkludert mva/moms
Se mer under priser her..